Alžbeta Tkáčová

konateľka spoločnosti
email: tkacova@ramextrade.sk
tel.: +421 904 523 651

Zlatica Piluchová

administratíva - supervizor
email: piluchova@ramextrade.sk
+421 903 808 174

Mgr. Adam Máčal

manažér, IT
Email.: macal@ramextrade.sk
+421 905 725 570

Komodity

Ramex trade, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
M. R. Štefánika 4280/30
926 01 Sereď 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 47837/T

IČO:         46857397
DIČ:         2023601547
IČ DPH:   SK2023601547

Dronové služby

E-mail:  Telefón:  +421 905 725 570