O nás

Naša spoločnosť Ramex trade, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2012. Hlavným predmetom podnikania je nákup a predaj poľnohospodárskych komodít s orientáciou na slovenský a európsky trh. V rámci svojej zahranično-obchodnej činnosti úzko spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami .

Našimi vývoznými komoditami je obilie, kukurica, olejniny, strukoviny, komponenty pre kŕmne zmesi pre vtákov a krmoviny. Pri svojom pôsobení kladieme maximálny dôraz na zabezpečenie kvality, zdravotnej nezávadnosti produktov a potravinovej bezpečnosti poľnohospodárskych komodít.

Za dôležitý moment vo vývoji našej spoločnosti považujeme transformáciu Ramex trade, s.r.o. na registrovaný sociálny podnik v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zameraný na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

V roku 2023 spoločnosť Ramex trade, s.r.o. rozšírila svoju obchodnú činnosť aj o dronové práce, predaj dronov, príslušenstva a servis. Ako autorizovaný predajca zabezpečíme pre svojich zákazníkov prezentácie v reálnom teréne aj so zaškolením a kompletnou technickou podporou a servisom.